© 2017-2018 Netpact Europe AB | Org.nr 556331-6008

VI ÄR LÖSNINGEN

DU HAR KUNDERNA, NETPACT HAR PRODUKTERNA
Genom vårt stora leverantörs- och återförsäljarnätverk jämnar Netpact ut obalans i tillgång och efterfrågan på heta produkter. Vi handlar dagligen med stora varuvolymer, hela Europa är vår marknad.