© 2017-2018 Netpact Europe AB | Org.nr 556331-6008

Personuppgiftspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Netpact Europe AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Netpact Europe AB, org. nr 556331-6008 med adress Rönnbärsgatan 5, 598 38 Vimmerby är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter

 

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar: 

  • E-mail

  • Namn

  • Kontaktuppgifter såsom telefon, adress och organisationsnummer

  • Personnummer (endast vid anmälan till bolagstämma)

 

När samlar vi in information om dig?

När du lägger en order hos oss eller godkänner vårt inköpsförslag så samtycker du till att vi sparar informationen ovan i våra system.

Personuppgifter som lämnas vid anmälan till bolagsstämma används för röstlängden och för att administrera bolagsstämman.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskickoch betalningsinformation och statistiki linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla inmer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer du ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information enligt gällande lagstiftning för bokföring, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevs utskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att av prenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Norden, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom Ambia Trading group-koncernen som Isoda är en del av.

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. molntjänstleverantörer eller liknande.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

 

Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter i Sverige. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder inom eller utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen. 

 

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att av prenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

 

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

 

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 24 Maj 2018.

 

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: 

 

Netpact Europe AB 

Rönnbärsgatan 5

598 38 Vimmerby 

E-mail: info@netpact.se